អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ជំរុញការចូលរួមរបស់អ្នកជាមួយអ្នកតាមដានតាម Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ!

ប្រើសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីទទួលបានគោលដៅគុណភាពខ្ពស់ អ្នកដើរតាម Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ! សកម្មភាពគ្មានដែនកំណត់ដែលអាចប្រើបានដើម្បីបន្តទទួលបានកំណើនប្រចាំថ្ងៃ។ គ្មានការស្ទង់មតិទេ!

ទទួលបានអ្នកតាម Instagram ឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះ

ជំហានងាយៗដើម្បីធ្វើឱ្យសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃរបស់យើងសកម្ម

វាមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងការទទួលបានគោលដៅគុណភាពខ្ពស់ អ្នកដើរតាម Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីបណ្តាញរបស់យើង! ដំណើរការនេះចំណាយពេលតែ ២ នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីដំណើរការផែនការហើយនេះជាជំហាន ៗ ៖

ជ្រើសរើសគំរោង

ផែនការរបស់អ្នកតាម Instagram

អ្នកតាមដោយឥតគិតថ្លៃ

ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដំណើរការរយៈពេល 48 ម៉ោង

ធ្វើឱ្យសកម្ម
 • ទទួលបាន 25 អ្នកតាម
 • ធ្វើតាមទម្រង់គោលដៅចំនួន ១០
 • ចែកចាយក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោង
 • ធ្វើសកម្មភាព 1x រៀងរាល់ 48 ម៉ោង។
 • អ្នកតាមដានពិតប្រាកដគ្មានរូបយន្តទេ!
 • មិនតម្រូវឱ្យមានពាក្យសម្ងាត់ទេ
 • ប្រវត្តិរូបត្រូវតែជាសាធារណៈ
 • សុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនិងឯកជន

អ្នកតាមប្រចាំថ្ងៃ

ការជាវប្រចាំខែ

ទិញ​ឥឡូវនេះ
 • ទទួលបាន 15 អ្នកតាមគោលដៅ
 • ធ្វើតាមទម្រង់គោលដៅចំនួន ១០
 • ផ្តល់ជូនរៀងរាល់ ២៤ ម៉ោង
 • ផែនការគឺ 100% ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • អ្នកតាមដានពិតប្រាកដគ្មានរូបយន្តទេ!
 • មិនតម្រូវឱ្យមានពាក្យសម្ងាត់ទេ
 • ប្រវត្តិរូបត្រូវតែជាសាធារណៈ
 • សុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនិងឯកជន
 • បោះបង់រាល់ពេល!
 • ការគាំទ្រ 24 / 7

គម្រោងចូលចិត្តរបស់ Instagram

ចូលចិត្តឥតគិតថ្លៃ

ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដំណើរការរយៈពេល 48 ម៉ោង

ធ្វើឱ្យសកម្ម
 • ទទួលបាន ២០ ចូលចិត្តនៅលើ ១ ប្រកាស
 • ដូចជាប្រកាស 0
 • ចែកចាយក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោង
 • អ្នកធ្វើឱ្យសកម្ម 1 ដងរៀងរាល់ 48 ម៉ោងម្តង
 • ប្រវត្តិរូបត្រូវតែជាសាធារណៈ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានពាក្យសម្ងាត់ទេ
 • សុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនិងឯកជន

ការចូលចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការជាវប្រចាំខែ

ទិញ​ឥឡូវនេះ
 • ទទួលបាន 25 ចូលចិត្តក្នុងមួយប្រកាស
 • ដូចជាប្រកាស 0
 • ចែកចាយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទី
 • ប្រគល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅប្រកាសថ្មី
 • ប្រវត្តិរូបត្រូវតែជាសាធារណៈ
 • មិនតម្រូវឱ្យមានពាក្យសម្ងាត់ទេ
 • សុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនិងឯកជន
 • បោះបង់រាល់ពេល!
 • ការគាំទ្រ 24 / 7

ហេតុផល ៧ យ៉ាងដែលអ្នកគួរតែផ្តោតលើការទទួលបានអ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ

អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
ការកត់សម្គាល់នៅលើ Instagram អាចជាអ្នកផ្លាស់ប្តូរហ្គេមដ៏ធំបំផុតមួយនៅទីនោះដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករលត់។ ការទទួលបានអ្នកដើរតាមនិងការចូលចិត្តជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងអំពីម៉ាករបស់អ្នកនិងឈានដល់អតិថិជនសក្តានុពល។ គេហទំព័រចែករំលែករូបភាពដ៏ពេញនិយមមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង ១ ពាន់លាននាក់ដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំថ្ងៃជាង ៥០០ លាននាក់។ អ្នកណាម្នាក់និងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើ Instagram ហើយជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះនៅទីនោះចែករំលែកនិងផ្តល់យោបល់លើការបង្ហោះនិងរូបភាពអ្នកគិតថានឹងទទួលបានអ្នកដើរតាមគឺជានំមួយដុំ។ ប៉ុន្តែដូចជាអ្វីៗភាគច្រើននៅក្នុងជីវិតការកសាងវត្តមាននៃបណ្តាញសង្គមដែលមានវត្តមានល្អត្រូវការការអត់ធ្មត់និងការប្តេជ្ញាចិត្ត។ សូម្បីតែអ្នកជំនាញនិយាយថាវាជាការខិតខំ។ យោងទៅតាមអ្នកឯកទេសខាងការលូតលាស់នៃបណ្តាញសង្គមលោកស្រី Talia Koren ការស្ថាបនាសុខភាពល្អតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ធំធេងហើយការទទួលបានការចូលចិត្តនិងអ្នកដើរតាមដ៏មានតម្លៃទាំងនោះត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រជំនាញនិងពេលវេលាច្រើន។

លោក Insta គឺជាដំណោះស្រាយឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក

មានក្រុមហ៊ុននៅទីនោះដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធមួយចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍវត្តមាន Instagram របស់អ្នកដូចជាពួកយើងដែរគឺលោក Insta! តាមពិតយើងកំពុងជួយអតិថិជនរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងដោយផ្តល់ជូនអ្នកដើរតាម Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ! ត្រឹមត្រូវហើយឥតគិតថ្លៃ! ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យបែបនេះអ្នកប្រហែលជាកំពុងគិតតើមានអ្វីចាប់បាន?
តាមពិតវាសាមញ្ញណាស់ហើយចំណាយពេលតែពីរបីនាទីនៃពេលវេលារបស់អ្នក។ គ្រាន់តែចូលធ្វើឱ្យសកម្មផែនការឥតគិតថ្លៃហើយអ្នកនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាមួយទម្រង់ Instagram ដើម្បីធ្វើតាម។ ប្រវតិ្តរូប Instagram ទាំងនេះនឹងត្រូវផ្តោតលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកហើយអ្នកអាចរំលងនូវអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើតាម។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើតាមចំនួនទម្រង់ចាំបាច់ផែនការរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការ។ យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកតាមដាន Instagram ទៅគណនីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងដោយគ្មានសំណួរសួរ។ ល្អបំផុតអ្នកអាចធ្វើជំហាននេះម្តងទៀតរៀងរាល់ ១២ ម៉ោងម្តង។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចបន្តបង្កើនគណនីរបស់អ្នកជារៀងរហូត! យើងថែមទាំងមានជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងក្រៅពី អ្នកដើរតាម Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកត្រូវការការចូលរួមអ្នកអាចធ្វើបាន ទិញអ្នកដើរតាម Instagram, ការចុច Like, មតិ​យោបល់, និង​ច្រើន​ទៀត។ ឬចូលរួមគំរោងការជាវប្រចាំខែរបស់យើង។ ផែនការទាំងនេះផ្តល់ជូនអ្នកតាមដានដែលពាក់ព័ន្ធឬការចូលចិត្តចូលមើលទម្រង់របស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទាំងអស់ជាថ្នូរនឹងថ្លៃសេវាប្រចាំខែទាប។ តើអ្នកកំពុងឆ្ងល់ទេថាការទិញឬទទួលជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក? បើដូច្នេះមែនសូមអានសម្រាប់ហេតុផលទាំង ៧ ខាងលើដែលធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មនិងយីហោរបស់អ្នក។

អ្នកចង់កសាងភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

ជាមួយនឹងសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់អាជីវកម្មការអនុវត្តន៍គណនីបានក្លាយជាកត្តាសម្រេចចិត្តថាតើអតិថិជនចង់ធ្វើជំនួញជាមួយអ្នកដែរឬទេ។ ប្រសិនបើប្រវត្តិរូបអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានចំនួនអ្នកតាមដានច្រើនវានឹងបង្ហាញដល់អតិថិជនថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបាននៅមួយរយៈហើយដឹងថាវាកំពុងធ្វើអ្វី។ ក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកដើរតាមតិចតួចនិងការចូលរួមទាបហាក់ដូចជាគ្មានបទពិសោធ។ ជាលទ្ធផលអតិថិជនអាចសម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹងការទិញផលិតផលរបស់អ្នក។ ការទទួលបានអ្នកដើរតាមបន្ថែមធ្វើឱ្យទម្រង់របស់អ្នកមើលទៅមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈជាងមុននិងជាការភ្នាល់ឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានអតិថិជនពិតប្រាកដ។

អ្នកថ្មីសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកអាចប្រើការលើក

វាជាការពិតដ៏គួរឱ្យសោកស្តាយដែលប្រវត្តិរូប Instagram ថ្មីភាគច្រើនមានការលំបាកក្នុងការកត់សម្គាល់មុនពេលពួកគេអាចទទួលបាននូវអ្វីដែលសំខាន់ដូចខាងក្រោម។ នៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈខ្លះដូចជាឧស្សាហកម្មម៉ូដម៉ូដែលនឹងមិនត្រូវបានគេគិតសម្រាប់ជួលទេប្រសិនបើពួកគេមិនមានចំនួនអ្នកដើរតាមជាក់លាក់។ មូលហេតុគឺយីហោភាគច្រើនចង់ជួលមនុស្សដែលល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេសម្រាប់ការងារប្រភេទនោះ។ នេះអាចដាក់ម៉ូដែលថ្មីៗនិងមកដល់នៅគុណវិបត្តិខ្លាំងនៅពេលព្យាយាមរកឃើញ។ សង្ឃឹមថាឧស្សាហកម្មរបស់អ្នកមិនតឹងរឹងទេការពិតនៃបញ្ហាគឺគណនីអាជីវកម្មថ្មីហើយដោយសមាគមអាជីវកម្មថ្មីពិតជាមានការលំបាកក្នុងការមើលឃើញ។ វាជាល្បិចដែលគេស្គាល់តិចតួចប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទិញអ្នកតាម Instagram រួចហើយ។ នោះជាការត្រឹមត្រូវភោជនីយដ្ឋានអត្តពលិកយីហោសម្លៀកបំពាក់និងសូម្បីតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់បានទិញអ្នកតាមដានគណនីរបស់ពួកគេហើយបានឃើញលទ្ធផលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ តាមរយៈការចំណាយមួយផ្នែកតូចនៃថវិកាទីផ្សាររបស់អ្នកទៅលើអ្នកដើរតាម Instagram អ្នកពិតជាធ្វើដូចគ្នានឹងការចំណាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រកាសនៅលើ Instagram ។ ភាពខុសគ្នាគឺប្រាក់របស់អ្នកនឹងកាន់តែឆ្ងាយនៅពេលអ្នកទិញអ្នកដើរតាមពីព្រោះអ្នកប្រាកដជាទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកទិញ។ នៅពេលអ្នកជំរុញការបង្ហោះអ្វីដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកតាមដានពីរបីរយនាក់ហើយលទ្ធផលមិនត្រូវបានធានាទេ។

អ្នកចង់ឱ្យអ្នកទស្សនាអតិថិជនធំ

គិតពីវិធីដែលអ្នកអាចវិនិច្ឆ័យប្រវត្តិរូបរបស់មិត្ដភក្ដិដែលមិនមានអ្នកតាមដានច្រើនឬការប្រកាសដែលមិនមានការចូលរួមច្រើន។ វាប្រហែលជាពិបាកក្នុងការសារភាពប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងទាំងអស់គ្នាគិតដូចគ្នានៅពេលដែលយើងឃើញប្រកាសទាំងនេះ។ មនុស្សនេះមិនមានប្រជាប្រិយភាពទេ។ គំនិតនេះចេញមកពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលហៅថា“ ភស្តុតាងសង្គម” ។ យោងទៅតាមភស្តុតាងសង្គមយើងមានទំនោរធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីអាកប្បកិរិយានិងអ្វីដែលចូលចិត្តដោយផ្អែកលើរបៀបដែលអ្នកដទៃធ្វើនិងអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្ត។ អ្នកអាចមើលឃើញសកម្មភាពនេះនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនីមួយៗ។ វាជារបៀបដែលការបង្ហោះអាចឆ្លងមេរោគ។ មាននរណាម្នាក់បានឃើញការប្រកាសគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះពួកគេចែករំលែកវាជាមួយអ្នកតាមដានរបស់ពួកគេ។ អ្នកដើរតាមពួកគេឃើញថាមនុស្សនោះច្បាស់ជាពេញចិត្តនឹងការបង្ហោះព្រោះពួកគេបានចែករំលែកវាដូច្នេះអ្នកដើរតាមពួកគេក៏ចាប់ផ្តើមចែកចាយវាផងដែរ។ Instagram ពេញចិត្តការបង្ហោះពីគណនីដែលមានការចូលរួមខ្ពស់និងមានអ្នកតាមដានច្រើន។ ដូច្នេះនៅពេលដែលការបង្ហោះរបស់អ្នកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីការចូលចិត្តនិងមតិយោបល់ប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកមានអ្នកតាមដានច្រើនអ្នកនឹងលេចមុខខ្ពស់និងខ្ពស់នៅក្នុងការស្វែងរក។ មិនយូរប៉ុន្មានការចូលរួមនឹងចាប់ផ្តើមធ្លាក់ព្រិលហើយមិនយូរមិនឆាប់មនុស្សជាច្រើនបានឃើញការប្រកាសរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកទិញអ្នកតាម Instagram អ្នកកំពុងបោះជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកមេរោគហើយត្រូវបានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឬរាប់លាននាក់ស្គាល់។

អ្នករវល់ពេកជាមួយគំនិតផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្មផ្សេងទៀត

ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មត្រូវការការខិតខំនិងថាមពលច្រើន។ ការងាររាប់មិនអស់ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចប់ដើម្បីឱ្យប្រតិបត្តិការដំណើរការបានរលូនប៉ុន្តែមានតែពេលថ្ងៃច្រើនទេ។ យើងបាននិយាយរួចមកហើយអំពីចំនួនពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើត Instagram ដែលមានសុខភាពល្អដូចខាងក្រោមហើយឱកាសគឺអ្នកមានបញ្ជីបោកគក់ទាំងមូលដែលអាចមានសារៈសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺកិច្ចការជំនួញដែលត្រូវធ្វើ។ អ្នកអាចជួលអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញសង្គមម្នាក់ដើម្បីមើលពីប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកប៉ុន្តែនោះនឹងមានន័យថាប្រាក់លើសពី ៥ ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញអ្នកតាម Instagram អ្នកសន្សំប្រាក់និងធនធានដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីជួលនរណាម្នាក់ឬបង្កើនគណនីរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។ នេះផ្តល់នូវពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងថ្ងៃរបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុន។

អ្នកចង់បង្កើតរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀត

ហ្វេសប៊ុកបានទិញយក Instagram វិញកាលពីឆ្នាំ ២០១២ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាវេទិកានេះធ្វើឱ្យវាអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Facebook, Twitter និង Tumblr ភ្លាមៗពី Instagram របស់អ្នក! អ្នកថែមទាំងអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នកដើម្បីប្រកាសដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅហ្វេសប៊ុករាល់ពេលដែលអ្នកបង្ហោះលើ Instagram ។ ដោយសារតែរបៀបដែលហ្វេសប៊ុកនិង Instagram ដំណើរការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះឱកាសប្រសិនបើអ្នកមានប្រជាប្រិយភាពនៅលើ Instagram វាមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅលើហ្វេសប៊ុកផងដែរ។ ការទិញអ្នកដើរតាម Instagram បង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីក្លាយជាការពេញនិយមនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតផងដែរ។

អ្នកត្រូវការការពិនិត្យវិជ្ជមានមួយចំនួន

គេហទំព័រពិនិត្យឡើងវិញដូចជា Yelp, អាជីវកម្ម Google និងទីប្រឹក្សាទីប្រជុំជនមិនមែនជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអតិថិជនអាចទុកមតិរបស់ពួកគេបានទៀតទេ។ គណនី Instagram មួយដែលមានអ្នកតាមដានច្រើនគឺដូចជាទម្រង់ Yelp របស់អាជីវកម្មដែលមានការពិនិត្យវិជ្ជមានជាច្រើន។ បន្ទាប់ពីបានទាំងអស់មនុស្សដែលតាមដានទំព័ររបស់អ្នកបានចុះឈ្មោះដើម្បីមើលមាតិការបស់អ្នកហើយដូច្នេះផលិតផលរបស់អ្នកនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ហាងឆេងគឺពួកគេគិតខ្ពស់ពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក! នៅពេលអតិថិជនសក្តានុពលឃើញអ្នកតាមដានមួយចំនួនធំនិងការចូលរួមខ្ពស់លើប្រកាសរបស់អ្នកឥទ្ធិពលគឺដូចគ្នានឹងការមើលឃើញវិជ្ជមានជាច្រើនដែរ។ ការទទួលបានអ្នកដើរតាមធ្វើឱ្យផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកលេចចេញនូវគុណភាពខ្ពស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងដើរតួជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវចំណាត់ថ្នាក់របស់អ្នកក្នុងចំណោមការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។

អ្នកចង់រកលុយបានច្រើន!

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារណាមួយ។ ហេតុផលដែលអ្នកបានចំណាយពេលដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិរូបនៅលើវេទិកាផ្សេងៗគ្នាគឺសាមញ្ញអ្នកចង់បង្កើនប្រាក់ចំណេញសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ មនុស្សគ្រប់រូបនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ចំនួន ១ ពាន់លាននាក់គឺជាអតិថិជនសក្តានុពល។ ប៉ុន្តែដោយសារតែក្បួនដោះស្រាយរបស់ Instagram វាអាចជាការពិបាកខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញសូម្បីតែមួយចំណែកនៃអតិថិជនទាំងនោះ។ ទិញអ្នកតាមដាន Instagram បង្កើនចំនួនមនុស្សដែលបានឃើញផលិតផលរបស់អ្នកភ្លាមៗ។ មនុស្សកាន់តែច្រើនមើលឃើញផលិតផលរបស់អ្នកទំនងជាមនុស្សនឹងទិញផលិតផលរបស់អ្នកបង្កើនការលក់របស់អ្នកនិងជួយដល់ចំនុចសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

នៅតែឆ្ងល់ថាតើការទិញឬទទួលបានសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃគឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកទេ?

ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនចូលរួមជាមួយ Instagram ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ពួកគេដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេ។ នេះមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង ៗ ហើយកាន់តែពិបាកក្នុងការធ្វើឱ្យប្រាកដថាសម្លេងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវបានគេ។ ។ នៅពេលអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីទិញអ្នកដើរតាម Instagram អ្នកនឹងជំរុញការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកទីផ្សាររបស់អាជីវកម្មអ្នកភ្លាមៗនិងបង្កើតវត្តមានសម្រាប់យីហោរបស់អ្នក។ អ្នកសន្សំសំចៃពេលវេលាក្នុងថ្ងៃធ្វើការរបស់អ្នកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីទស្សនិកជនរបស់អ្នកហើយទីបំផុតរកប្រាក់បានច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ការទិញអ្នកដើរតាមគឺជាអាថ៌កំបាំងមួយដែលត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អបំផុតនៃទីផ្សារហើយគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានតម្លៃនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានគេស្គាល់នៅលើបណ្តាញសង្គម។ ចង់ឈានដល់ចំនួនអ្នកទស្សនាធំជាងមុននិងបង្កើតគណនី Instagram របស់អ្នកមែនទេ? ទទួលបានអ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃពីយើងលោក Insta ឬទិញកញ្ចប់ភ្ជាប់ពាក្យនៅថ្ងៃនេះ!

សំណួរដែលគេ​បានសួរច្រើន​

តើអ្នកមានសំណួរអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ? នេះគឺជាសំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់បំផុតរបស់យើង៖

យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមានអ្នកគាំទ្រ Instagram កាន់តែច្រើនមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់គណនី Instagram របស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកមានអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនអ្នកមានទំនោរនឹងទទួលបានការចូលចិត្តមតិយោបល់និងទស្សនៈកាន់តែច្រើន។ នេះពិតជាជួយអ្នកដែលព្យាយាមរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតឬទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយប្រើ Instagram ។ បន្ទាប់ពីបានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម“ អ្នកតាម Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ” អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធឥតគិតថ្លៃ ១០០ ភាគរយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានអ្នកគាំទ្រ Instagram ជាច្រើននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ពួកគេមានគុណភាពខ្ពស់និងផ្តោតលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺភ្ជាប់ជាមួយគណនី Instagram មួយចំនួនដែលទាក់ទាញអ្នក! វាជាការសំរេចចិត្តងាយស្រួលក្នុងការប្រើ Mr. Insta ។ អ្នកមិនចាំបាច់បំពេញការស្ទង់មតិឬផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ អ្វីដែលល្អបំផុតអ្នកអាចប្រើសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃរបស់យើងដោយមិនកំណត់ចំនួនដង! នេះមានន័យថាអ្នកអាចទទួលបានអ្នកគាំទ្រកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃដរាបណាអ្នកចង់បន្តរីកចម្រើន។
វាត្រូវបានគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកប្រើដែលចែករំលែកឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់និងលេខសំងាត់ Instagram របស់ពួកគេជាមួយគេហទំព័រ / កម្មវិធីភាគីទីបីអាចធ្វើឱ្យគណនីរបស់ពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់។ យោង​ទៅ​តាម Instagram“ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានចូលរបស់អ្នកមិនថាជានិមិត្តសញ្ញាចូលឬដោយផ្តល់ឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកទេពួកគេអាចចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកបានពេញលេញ ពួកគេអាចមើលឃើញសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្វែងរកព័ត៌មានអំពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកហើយអាចប្រកាសសារឥតបានការឬមាតិកាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅលើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។ នេះធ្វើឱ្យសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនិងសុវត្ថិភាពរបស់មិត្តភក្តិអ្នក។ អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញនៅពេលបង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកយើងមិនតម្រូវឱ្យមានការចូលប្រើប្រវត្តិរូប Instagram របស់អ្នកទេ។ យើងមិនដែលសួររកលេខសំងាត់របស់អ្នកទេហើយសូមផ្តល់អនុសាសន៍ថាអ្នកមិនត្រូវផ្តល់អោយនេះទេ! យើងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ឈ្មោះអ្នកប្រើ Instagram របស់អ្នក។ នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីឱ្យយើងដឹងថាគណនីមួយណាដែលត្រូវបញ្ជូនអ្នកគាំទ្រទៅ។ លោក Insta បានដឹកជញ្ជូនអ្នកដើរលេងដោយឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ ។ តាមពិតយើងគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ អ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាសេវាកម្មជាច្រើនបានលេចចេញមកដោយអះអាងថានឹងផ្តល់ជូនអ្នកដើរលេងដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកឬអ្នកបំពេញភារកិច្ចគួរឱ្យខ្លាចមួយចំនួនដែលមិនសមនឹងវា។ ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះយើងមិនដែលមានការហាមឃាត់គណនី Instagram ទេ។ យើងពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលបង្កើតឡើងដោយ Instagram និងកែសំរួលវិធីសាស្ត្រចែកចាយរបស់យើង។
យើងពិតជាផ្តល់ជូនអ្នកគាំទ្រពិតប្រាកដដល់អតិថិជនដែលបានបង់ប្រាក់របស់យើងមិនដូចគេហទំព័រ ៩៨% នៅទីនោះទេ។ គេហទំព័រផ្សេងទៀតភាគច្រើនអះអាងថាផ្តល់ជូនសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមានទេ! យើងអាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះពីព្រោះអ្នកគាំទ្រគ្រប់រូបដែលទទួលបានការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម follow98follow របស់យើងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកដែរ។ សេវាកម្មរបស់យើងគឺជាសហគមន៍មួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមានចិត្តចង់ស្វែងរកគ្នានិងតភ្ជាប់គ្នា។ យើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្រុះសម្រួល។ កុំចាញ់បោកគេហទំព័រដែលអះអាងថាផ្តល់អោយអ្នកតាមដានពិតប្រាកដ។ វាតែងតែត្រូវបានគេនិយាយថាប្រសិនបើវាមើលទៅល្អពេកដើម្បីក្លាយជាការពិតវាទំនងជា ... ហើយដើម្បីឱ្យមានតម្លាភាពទាំងស្រុងយើងត្រូវតែកត់សម្គាល់ថាគុណភាពនៃអ្នកដើរតាមនឹងខុសគ្នា។ នេះគឺដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនគ្រាន់តែដាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនទៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកដទៃ។ នេះគឺដូចគ្នានឹងការនិយាយអំពី Instagram ទាំងមូល។ ដូច្នេះកុំបារម្ភប្រសិនបើមួយនាទីយីហោត្រជាក់ខ្លាំងតាមអ្នកហើយនាទីបន្ទាប់មនុស្សធម្មតាដែលមានរូបថតពីរបីសន្លឹក។ ដោយមិនគិតពីជួរនៃអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។
វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាវាជាការងាររបស់យើងក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សថ្មីទៅទំព័រ Instagram របស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ វាជាការងាររបស់អ្នកដើម្បីរក្សាវានៅទីនោះ។ ការសិក្សាបង្ហាញថាប្រសិនបើទំព័ររបស់អ្នកមិនមានមាតិកាច្រើនឬមិនបានផ្តល់មាតិកាថ្មីនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាប្រចាំនោះចំនួនអ្នកនឹងធ្លាក់ចុះ។ យើងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ជូនប្រជាជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នា។ នេះមានន័យថាសន្មត់ថាទំព័ររបស់អ្នកកំពុងផ្តល់មាតិកាអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នកបានជ្រើសរើសមុនពេលធ្វើផែនការឥតគិតថ្លៃឬបង់ប្រាក់ដែលអ្នកទំនងជាថែរក្សានិងបង្កើនទំព័ររបស់អ្នក។ ក្រុមអ្នកជំនាញបានណែនាំថាការដាក់បញ្ចូលមាតិកាដែលមានគុណភាពពី ១ ទៅ ៣ ដងក្នុងមួយថ្ងៃហាក់ដូចជាទាក់ទាញលទ្ធផលល្អបំផុត។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចំណាយពេលជាមួយប្រកាសរបស់អ្នក។ ធានាថារូបថត / វីដេអូមានគុណភាពខ្ពស់និងទាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃ Instagram របស់អ្នក។ ចុងក្រោយត្រូវប្រាកដថាធ្វើអន្តរកម្មជាមួយទស្សនិកជនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើពួកគេបញ្ចេញមតិលើប្រកាសរបស់អ្នកត្រូវប្រាកដថាឆ្លើយតបនឹងពួកគេ។ ពិចារណាពិចារណាទស្សនាទំព័ររបស់ពួកគេនិងផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវការចូលចិត្តឬពីរ។ វានឹងកើតឡើងនៅពេលនិយាយអំពីការបង្កើតទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយទំព័ររបស់អ្នក។
នៅពេលដែលអ្នកបានធ្វើឱ្យផែនការឥតគិតថ្លៃដោយជោគជ័យអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមឃើញមនុស្សថ្មីចាប់ផ្តើមតាមដានប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៥ នាទី។ ចាប់តាំងពីអ្នកទទួលបានអ្នកដើរតាមពិតប្រាកដនិងសកម្មពួកគេមិនចូលក្នុងពេលតែមួយទេ។ នៅពេលផែនការរបស់អ្នកដំណើរការក្នុងរយៈពេល ១២ ម៉ោងអ្នកនឹងទទួលវាដោយចៃដន្យមុនពេលផែនការផុតកំណត់។ នៅចំណុចណាអ្នកអាចត្រឡប់ហើយធ្វើឱ្យវាសកម្មម្តងទៀត។ ការផ្តល់ជូនពួកគេតាមលំនាំសរីរាង្គនិងធម្មជាតិសម្រាប់ការលូតលាស់យូរអង្វែងពិតប្រាកដនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃគណនី Instagram របស់អ្នក។ មិនមានសេវាកម្មផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ិនធឺរណែតដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃរបស់ពួកគេ។ យើងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសមាជិកទាំងអស់នៃសហគមន៍របស់យើងពីព្រោះបើគ្មានអ្នកទេវានឹងមិនដំណើរការទេ។
វាគឺជាអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើ! យើងជាក្រុមមនុស្សដែលចូលចិត្តបង្កើតឧបករណ៍ល្អ ៗ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចប្រើបានមិនថាអ្នកជានរណាឬអ្នកនៅលើពិភពលោកទេ។ មិនមានតំបន់បណ្តាញរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតដែលអាចនិយាយបានទេ។ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០១៣ នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមដំណើរការវាមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលគេហទំព័រផ្សេងទៀតចាប់ផ្តើមស្ទួនសេវាកម្មរបស់យើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេខ្វះខាតតាមរបៀបជាច្រើន។ ពួកគេពិតជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃរបស់ពួកគេឡើយ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញដោយអានការពិនិត្យអវិជ្ជមានរាប់មិនអស់របស់ពួកគេតាមអ៊ីនធឺណិត។ នោះមិនមែនយើងទេ! យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលយកទម្រង់ Instagram ចេញពីមូលដ្ឋាន។ វាជាការខិតខំហើយសព្វថ្ងៃហាងឆេងត្រូវបានដាក់ជាជួរនឹងអ្នក។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងនឹងព្យាយាមផ្តល់ជូននូវតម្លៃពិតមិនថាអ្នកទិញសេវាកម្មពីយើងឬអត់។ យើងគ្រាន់តែចង់ជួយអ្នកក្នុងការកសាងហើយអ្នកដែលដឹងប្រហែលជានៅតាមផ្លូវអ្នកនឹងសាកល្បងសេវាកម្មមួយផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើវាមិនអីទេ! យើងបង្ហាញវាដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យសកម្មពីរដងរៀងរាល់ ២៤ ម៉ោងហើយវាមិនគិតថ្លៃជារៀងរហូត!
មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលដោយប្រើ Instagram ។ នេះចាប់ផ្តើមដោយមានទំព័រល្អ។ ទំព័រដ៏អស្ចារ្យនេះត្រូវតែមានមាតិកាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ទស្សនិកជនជាក់លាក់។ ជាការពិតនេះគឺជាជំហានសំខាន់បំផុតក្នុងការរកលុយតាម Instagram ។ ឥឡូវអ្នកអាចចាប់ផ្តើមសាងសង់ដូចខាងក្រោម។ សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃរបស់យើងជួយគណនីជាច្រើនធ្វើវាដោយការខិតខំតិចតួច។ យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់គោលដៅដោយផ្អែកលើជម្រើសដែលអ្នកជ្រើសរើសនៅពេលអ្នកបង្កើតគណនី។ នៅពេលដែលអ្នកបានបង្កើតមូលដ្ឋានអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម / យីហោ។ ល។ ដើម្បីបង្ហាញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេដោយឥតគិតថ្លៃ។ មានសូម្បីតែគេហទំព័រដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីជួយភ្ជាប់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណនី Instagram របស់អ្នក។ មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើបែបនេះ។
នេះជាកន្លែងដែលយើងពិតជាបញ្ចាំងពន្លឺ! លោក Insta នឹងឆ្លើយតបចំពោះអ្នកក្នុងរយៈពេល ២៤-៤៨ ម៉ោង! មិនថាសំណូមពរធំឬតូចយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ជាធម្មតាអ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលតិចជាង ២៤ ម៉ោងប៉ុន្តែដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាពខណៈរដូវខ្លះរវល់ជាងរដូវផ្សេងទៀតដែលយើងមិនចង់សន្យាអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចផ្តល់បាន។ មិនជឿយើងមែនទេ? សាកល្បងយើងហើយគ្រាន់តែផ្ញើសារមកយើង។ ទោះបីជាអ្នកគ្រាន់តែចង់និយាយថា“ សួស្តី” ហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីគំនិតរបស់អ្នកលើសេវាកម្ម។ អ្នកនឹងឃើញសេវាកម្មដែលភ្ជាប់មកជាមួយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រល្អបំផុតនៅលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សេវាកម្ម Instagram ឥតគិតថ្លៃ។

ប្រកាសប្លុកថ្មីៗ

គន្លឹះល្អ ៗ ដើម្បីដំណើរការការផ្តល់ជូន Instagram ដែលបំផុសគំនិត
31st ខែសីហា 2021

គន្លឹះល្អ ៗ ដើម្បីដំណើរការការផ្តល់ជូន Instagram ដែលបំផុសគំនិត

វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បីជំរុញការចូលរួមរបស់ Instagram និងបង្កើនភាពមើលឃើញនៅលើវេទិកាគឺតាមរយៈការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្តល់រង្វាន់។ ដោយសារការប្រកួតប្រជែងកម្រិតខ្ពស់លើ ...

ការប្រើប្រាស់មគ្គុទ្ទេសក៍ Instagram ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ម៉ាក៖ គន្លឹះនិងល្បិច
23rd ខែសីហា 2021

ការប្រើប្រាស់មគ្គុទ្ទេសក៍ Instagram ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ម៉ាក៖ គន្លឹះនិងល្បិច

មានទម្រង់ថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកមាតិកាដែលបានរៀបចំនៅលើ Instagram ដោយឈ្មោះរបស់ Instagram ណែនាំ។ វាគឺជាលក្ខណៈពិសេសចុងក្រោយបង្អស់ដែលណែនាំដោយកម្មវិធី ...

តើអ្វីជា“ ផ្សព្វផ្សាយវា @” មតិយោបល់និងវិធីដើម្បីកម្ចាត់ពួកវាចេញពីប្រកាសរបស់អ្នក?
13 សីហា 2021

តើអ្វីជា“ ផ្សព្វផ្សាយវា @” មតិយោបល់និងវិធីដើម្បីកម្ចាត់ពួកវាចេញពីប្រកាសរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើគណនី Instagram របស់អ្នកជាប្រចាំនោះឱកាសគឺថាអ្នកបានជួបរួចហើយនូវមតិមួយចំនួន 'ផ្សព្វផ្សាយវា @' ។ វាអាចហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដំបូងជាពិសេសដូចជា ...

មានមោទនភាពក្នុងការបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ចំនួន ៥០០,០០០+

ពិនិត្យមើលការពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ MrInsta និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ

អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
ការវាយតម្លៃជាមធ្យម:  
 ពិនិត្យ 6
by sinead m ។ on អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
ពិតជា​ល្អ​ណាស់!

នេះពិតជាវេបសាយល្អមែនទែនអ្នកអាចទទួលបានអ្នកតាមដាន ២៥ នាក់និងអ្នកចូលចិត្ត ១០ នាក់លើការបង្ហោះថ្មីៗរាល់ថ្ងៃដោយមិនគិតថ្លៃ !! អ្នកក៏អាចទិញកញ្ចប់ដែលមកក្នុងតម្លៃសមរម្យទំនើបសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តនិងចូលចិត្តច្រើន! សូមផ្តល់អនុសាសន៍គេហទំព័រនេះអាយអេហ្វអេហ្វអ្នកកំពុងរកមើលទំព័ររីកលូតលាស់បន្តិចម្តង ៗ ។ តើខ្ញុំចង់មានន័យអ្វី?

by ហ្សាហារ Q. on អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
ឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យ!

ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកតំបន់បណ្តាញដើម្បីទទួលបានអ្នកដើរតាមបន្ថែមលើគណនី insta របស់ខ្ញុំ។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកតាមដានឥតគិតថ្លៃចំនួន 25 នៅពេលអ្នកធ្វើតាមគណនីដែលបានណែនាំចំនួន 10 របស់ពួកគេ។ គណនីរបស់អ្នកត្រូវតែជាសាធារណៈហើយអ្នកអាចទទួលបានការចូលចិត្ត ២០ នៅលើប្រកាស។ មានកញ្ចប់ដែលអ្នកអាចទិញបាន។ ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ៊ិនស្តាស្តាព្រោះវាជួយខ្ញុំក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ។

by អ៊ីសាបេឡាអិម។ on អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
លោក Insta ពិតជាអស្ចារ្យមែន!

លោក Insta គឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីជួយបង្កើនយីហោរបស់អ្នក! ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានអ្នកដើរតាមថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយជោគជ័យ។ សូមអរគុណដល់លោក Insta ដែលខ្ញុំអាចកសាងវត្តមាននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្ញុំ។ លោក Insta គឺជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានការគាំទ្ររាប់តោន! វាក៏មានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានដែរ។ ខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់លោក Insta!

by លីកម៉ានអ៊ី។ on អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
អ្នកតាម 500

ខ្ញុំមានអ្នកតាមដាន ៥០០ នាក់ក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍។ នេះល្អណាស់គឺអ្នកទើបតែបើកគណនី Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។ សាកល្បង​វា

by លោក Jasper on អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
សូមផ្តល់អនុសាសន៍!

អ្នកដើរតាមខ្ញុំទាំងអស់បានមកស្ទើរតែភ្លាមៗ។ ប្រសើរជាងតំបន់បណ្តាញស្វែងរកផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រាកដថា! ខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយវាទេ! សូមផ្តល់អនុសាសន៍ដល់អ្នកណាម្នាក់នៅលើ Instagram ។

គន្លឹះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់៖ មិនដែលខ្ជិលនរណាម្នាក់ដែលមកតាមអ្នកក្នុងគេហទំព័រនេះទេអ្នកមិនចង់ទទួលការហាមឃាត់ពីគេហទំព័រដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទេ!

by អាមេនធី on អ្នកតាមដាន Instagram ដោយឥតគិតថ្លៃ។
គេហទំព័រល្អ

ពិតជាអ្វីដែលវានិយាយធានាថា ១០០% ។ ដូច្នេះរីករាយនឹងគេហទំព័រនេះខ្ញុំរកបាន ២៥ នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

តើអ្នកចង់បានអ្នកតាមដាន Instagram ដែលឥតគិតថ្លៃមានគុណភាពខ្ពស់និងគោលដៅទេ?

ចុះឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ!

en English
X
មាននរណាម្នាក់នៅក្នុង។ ទិញ
ពីមុន