Telerau Gwasanaeth

TELERAU GWASANAETH

Mae'r defnydd o wasanaethau a ddarperir gan MrInsta.com yn sefydlu cytundeb i'r telerau hyn. Trwy gofrestru neu ddefnyddio'r gwasanaethau hyn rydych yn cytuno eich bod wedi darllen a deall yn llawn y Telerau Gwasanaeth canlynol o'r cytundeb hwn p'un a ydych yn eu darllen ai peidio.

CYFFREDINOL

Dyma'r cytundeb Telerau Gwasanaeth diweddaraf heddiw.

Os nad ydych yn dymuno derbyn yr holl delerau gwasanaeth ar gyfer gwefan MrInsta.com yna peidiwch â chofrestru na derbyn y cytundeb hwn.

GWYBODAETH BERSONOL

Wrth gysylltu â MrInsta.com neu gymryd rhan yn ein cynnyrch neu wasanaethau, gofynnir i chi ddatgelu'r wybodaeth mewn rhai achosion y gellir ei hadnabod yn bersonol. Daw'r wybodaeth hon mewn dwy ffurf:

  1. e-bost Cyfeiriad
  2. Proffil y Rhwydwaith Cymdeithasol

Cesglir eich cyfeiriad e-bost er mwyn ateb eich ceisiadau a'ch negeseuon cadarnhau a marchnata archebion dosbarthu. Defnyddir eich gwybodaeth proffil rhwydwaith cymdeithasol i gyflawni'r cynhyrchion / gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt.

Rydym yn deall pa mor bwysig yw'r wybodaeth hon ac yn gwerthfawrogi eich bod yn ymddiried ynom. Ni fydd eich gwybodaeth byth yn cael ei gwerthu na'i dosbarthu i barti 3rd.

GWYBODAETH ANNIBYNNOL A NODIR

Mae MrInsta.com yn defnyddio Google Analytics ac offer dadansoddol eraill i ddeall yn well sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i wella ein cynnyrch a'n profiad defnyddwyr i'n cwsmeriaid. Mae pethau fel y math o borwr a system weithredu y mae ein cwsmeriaid yn eu defnyddio a pha dudalennau y maent yn ymweld â hwy yn cael eu dal gan yr offer dadansoddol hyn ond cânt eu cadw'n gwbl ar wahân i wybodaeth bersonol adnabyddadwy heb unrhyw ffordd yn gysylltiedig â'i gilydd.

TALIADAU A DIOGELWCH

Er mwyn sicrhau diogelwch eich cerdyn credyd a'ch gwybodaeth talu, mae MrInsta.com yn ymddiried arbenigwyr mewn taliadau ar-lein a diogelwch. Mewn gwirionedd, nid yw eich gwybodaeth am daliadau byth yn cael ei gweld gennym ni, na'i storio yn ein system. Mae'r holl daliadau'n cael eu prosesu gan y gwerthwyr trydydd parti dibynadwy hyn sy'n arbenigo mewn prosesu cardiau credyd ar-lein ac yna maen nhw'n ein talu unwaith y bydd y trafodiad wedi'i gwblhau.

COGINIO BROWS

Mae ein gwefan yn storio cwcis yn eich porwr i wella profiad y defnyddiwr o'n gwefan. Gallwch optio allan o'r ymddygiad hwn yn gosodiadau eich porwr, ond ni fyddwch yn gallu gosod archebion ar ein gwefan yn iawn os gwnewch hynny.

Rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i gofio a phrosesu'r eitemau yn eich trol siopa, deall a chadw'ch hoffterau ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol a llunio data cyfanredol am draffig y safle a rhyngweithio safle fel y gallwn gynnig gwell profiadau safle ac offer yn y dyfodol.

en English
X